Descriere generală

VCDS® VCDS-Mobile® HEX-NET® vcdsmobile-light

wifiwifi

Interfaţă originală Ross-Tech® din noua generaţie, care poate funcţiona şi fără fir (WIFI), dar şi cu programul VCDS convenţional pe Windows® cu conectare prin cablu USB. Interfaţa HEX-NET de la Ross-Tech conţine programul preinstalat în interfaţă Ross-Tech VCDS Mobile, program cu care o platformă mobilă (telefon sau tabletă) poate deveni un instrument de diagnosticare performant.

Pentru funcţionarea VCDS Mobile aveţi nevoie de o platformă mobilă cu un browser şi conexiune WIFI.

Interfaţa HEX-NET faţă de interfeţele anterioare HEX-COM şi HEX-CAN este mult mai rapidă în special cu protocoalele moderne UDS. Astfel o scanare devine mai rapidă chiar cu 30-50 % mai ales la maşinile cu protocol UDS. Interfaţa HEX-NET suportă modificările de protocol din 2017 şi este capabilă pentru modificările ce urmează cu probabilitate în viitor.

Interfaţa HEX-NET este utilă pentru cei ce doresc o mobilitate mai mare, celor care vor să uite de cabluri rupte sau pur şi simplu sunt adepţii aplicaţiilor mobile.

HEX-NET punere în funcţiune

Interfaţa HEX-NET®  cu programul instalat VCDS-Mobile®  poate lucra în două regimuri de funcţionare:

AP "access point"

IF "infrasturcture"

În regim AP se realizează o reţea nesecurizată la care poate să se conecteze un singur dispozitiv. Acest regim poate fi util în cazul în care nu avem accesibilitate sau acoperire de internet. În acest caz ne conectăm la un IP fix (192.168.0.1) fără securizare. Datorită faptului că nu avem conectare la reţeaua de internet baza de date din nor (cloud) nu este accesibilă şi funcţiile sprijinite de nor nu vor funcţiona. Pe partea stînga de pe intefaţă LED arată starea de alimentare. În mijloc LED are culoare orange continuu. Pe partea dreaptă LED arată transferul de date prin intermitenţă.
Important: interfaţa HEX-NET în AP nu asigură conexiune de inetrnet şi astfel majoritatea telefoanelor mobile sau tabletă după un timp se deconectează de pe conexiune dacă opţiunea "Căutare automată" nu este deconectată. La diferitele dispozitive funcţia poate avea denumire diferită, dar principiul în sine este identic.

În regim IF interfaţa HEX-NET se va conecta la routerul ales de utilizator şi dacă este setat  DHCP, routerul va aloca o adresă IP  pentru HEX-NET. Şi dacă routerul are conectare la internet interfaţa HEX-NET va avea acces la nor (cloud) şi desigur funcţiile aferente sprijinite de acesta. LED din mijloc luminează verde permanent semnalizând starea de regim IF.  Regimul IF trebuie configurat în prealabil prin conectare USB  în VCDS sub tasta "Config"  LED din stânga arată starea alimentată iar LED dreapta transferul de date prin intermitenţă.

Regimul wifi IF utilizând programul VCDS Mobile presupune cunoaşterea parametrilor de reţea. (adresa IP, masca reţea, parola WIFI,  SSID). Prin conectare USB la calculator în programul VCDS se va configura utilizatorul cu parametrii de internet asociaţi, ce poate să fie un router sau internet mobil.

if_

După ce am ales utilizatorul activ (eg.  "joco") interfaţa rămâne în regim IF şi este gata de deplasare oriunde pe teren unde aven acoperire de internet.

Dacă dorim să utilizăm interfaţa în regim IF pe o reţea fixă de internet, ca de pildă routerul de la atelier, atunci von seta reţeaua respectivă. În total pot fi configuraţi 8 utilizatori cu parametri aferenţi de internet.

În cazul în care pe teren nu avem acoperire de internet şi interfaţa nu poate funcţiona în regin IF, atunci trebuie să trecem în regin AP. Prin simpla apăsare scurtă pe butonul roşu de pe interfaţă putem trece imediat în AP. La apsarea scurtă a butonului din interfaţă se va auzi un bip scurt ce ne avertizează că interfaţa a trecut pe regim AP şi LED-ul din mijloc va trece de la verde pe orange. Dacă mai târziu dorim ca interfaţa să lucreze iar în regim IF trebuie să o conectăm la calculator şi să o configurăm din nou prin VCDS- config.

reg

Înregistrarea interfeței HEX-NET

Intrefaţa HEX-NET la livrare nu are înregistrare şi după 15 conectări va solicita înregistrarea la Ross-Tech cu datele proprietarului de drept. Programul VCDS avertizează în timpul utilizării despre această obligativitate şi în fereastra „Despre” afişează numărul conectărilor permise rămase până la înregistrare. Se consideră conectare consumată la o diagnosticare dacă după sesiune interfaţa este deconectată de la maşină. In timpul unei sesiuni de diagnosticare se pot efectua numeroase măsurători, şi cu tăiere de contact până la deconectarea interfeţei de la maşină.  Înregistrarea interfeţei se face prin progamul dedicat de sub tasta Config cu asigurare de internet şi introducerea datelor de proprietar. După înregistrare veţi primi o confirmare de finalizare de la Ross-Tech cu un ID, care este proprietatea Dvs şi va fi valabil şi mai târziu dacă instalaţi programul pe un alt calculator.

Cum funcţionează pe telefonul mobil?

Pentru detectarea IP alocat telefonului avem aplicaţie dedicată VCDS-Mobile gratuit descărcabilă pe App Store şi Google play.

Cu ajutorul aplicaţiei imediat se poate detecta IP alocat HEX-NET

  vcds_mobile5

Alegem IP interfaţă HEX-NET de pe listă.

Imediat după selectarea IP apare VCDS-Mobile cu ecranul de start şi solicită parola. Parola iniţială este „password”  ce poate fi modificată ulterior în meniul „Options” la funcţia  „Change pasword” . Parola va asigura ca persoane neautorizate să nu poate intra în VCDS-Mobile. Prin  bifarea „Remember me”  VCDS Mobile stochează şi memorează parola. / şi asociază dispozitivul cu browserul /. După acestea apare meniul principal  VCDS Mobile:

vcds_mobile6 vcds_mobile7

Telefonul este gata pentru diagnosticare cu VCDS-Mobile:

vcds_mobile8 vcds_mobile7

Pentru funcţionare VCDS Mobile are nevoie de internet, condiţie ce nu este îndeplinită în regim AP, astfel  VCDS Mobile în regim AP funcţionează limitat. Pachetele ASAM pentru maşinile cu protocol UDS nu pot fi descărcate de pe cloud şi sunt disponibile doar acelea care anterior au fost descărcate în interfaţă

Din acest motiv regimul AP este o rezervă de siguranţă în diagnosticarea mobilă.

Aici o mică ilustraţie cu funcţionarea interfeţei HEX-NET în regim IF:

vcds-mobile-cloud

Interfaţa HEX-NET  achiziţionată de la noi asemănător cu interfeţele HEX-CAN are licenţă de utilizare în limba engleză şi limba română şi funcţionează prin conectare USB cu programele actuale VCDS fără limitare de funcţii.

VCDS Mobile în acest stadiu este Beta, şi accesibil numai în limba engleză. Traducerea VCDS Mobile în diferitele limbi acreditate la Ross-Tech se va realiza în viitor, dar licenţa de limbă va fi valabilă şi pentru acestea, deci ulterior nu se mai plătesc taxe de inregistrare.

Videoclipuri

Vizionați aici câteva tutoriale originale de la Ross-Tech.